شـورکـــــا

 شورکا


دهي آرام خفته در غرب سياهرود

به گذشته برمي گرديم و از تاريخ شوركا ، سخن مي گوئيم و از پيران ده كه گنجينه اطلاعات گذشتگان

براي نسل اخير هستند ، مي پرسيم و برداشت خود را از شنيدنيهاي تاريخ اين روستا چنين مي نگاريم :

نام اصلي شوركا «‌ جُومَ اُوك » بوده است . اين منطقه باستاني در دوره خود مشهور و از

عشيره نشينهاي معتبر طبرستان قديم بوده است . منطقه اي با آئين مزد سينا كه بعد ها به اسلام روي

آوردند. اينك ، از آن جزء خاطره اي با شكوه در پشت پرده ابهام چيزي نمانده است . گويي آن منطقه

عشيره نشين بعدها تبديل به شهر شده است .

مشهور است هر از چند گاهي در اين منطقه كوزه و سفال كه احتمالا‌ محتوي اشياء‌ ارزشمند هستند يافت

مي شود منتهي هيچ گروه يا صنفي ، تحقيق بايسته و شايسته اي از آن ننموده است .

"  اما سرانجام «‌ جُومَ اُوك »  چه شد :


در ادامه مطلب ببينيد!


برچسب‌ها: تاريخچه شوركا, جُومَ اُوك, تاريخچه شوركــــا, تاريخچه شوركــا, نام قدیم شورکا جـوم اوک
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه ۴ اسفند۱۳۸۹ساعت   توسط مصطفی حسنی شوركايی  | 

 شورکا


دهي آرام خفته در غرب سياهرود

به گذشته برمي گرديم و از تاريخ شوركا ، سخن مي گوئيم و از پيران ده كه گنجينه اطلاعات گذشتگان

براي نسل اخير هستند ، مي پرسيم و برداشت خود را از شنيدنيهاي تاريخ اين روستا چنين مي نگاريم :

نام اصلي شوركا «‌ جُومَ اُوك » بوده است . اين منطقه باستاني در دوره خود مشهور و از

عشيره نشينهاي معتبر طبرستان قديم بوده است . منطقه اي با آئين مزد سينا كه بعد ها به اسلام روي

آوردند. اينك ، از آن جزء خاطره اي با شكوه در پشت پرده ابهام چيزي نمانده است . گويي آن منطقه

عشيره نشين بعدها تبديل به شهر شده است .

مشهور است هر از چند گاهي در اين منطقه كوزه و سفال كه احتمالا‌ محتوي اشياء‌ ارزشمند هستند يافت

مي شود منتهي هيچ گروه يا صنفي ، تحقيق بايسته و شايسته اي از آن ننموده است .

"  اما سرانجام «‌ جُومَ اُوك »  چه شد :


در ادامه مطلب ببينيد!


برچسب‌ها: تاريخچه شوركا, جُومَ اُوك, تاريخچه شوركــــا, تاريخچه شوركــا, نام قدیم شورکا جـوم اوک
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه ۴ اسفند۱۳۸۹ساعت   توسط مصطفی حسنی شوركايی  | 

 شورکا


دهي آرام خفته در غرب سياهرود

به گذشته برمي گرديم و از تاريخ شوركا ، سخن مي گوئيم و از پيران ده كه گنجينه اطلاعات گذشتگان

براي نسل اخير هستند ، مي پرسيم و برداشت خود را از شنيدنيهاي تاريخ اين روستا چنين مي نگاريم :

نام اصلي شوركا «‌ جُومَ اُوك » بوده است . اين منطقه باستاني در دوره خود مشهور و از

عشيره نشينهاي معتبر طبرستان قديم بوده است . منطقه اي با آئين مزد سينا كه بعد ها به اسلام روي

آوردند. اينك ، از آن جزء خاطره اي با شكوه در پشت پرده ابهام چيزي نمانده است . گويي آن منطقه

عشيره نشين بعدها تبديل به شهر شده است .

مشهور است هر از چند گاهي در اين منطقه كوزه و سفال كه احتمالا‌ محتوي اشياء‌ ارزشمند هستند يافت

مي شود منتهي هيچ گروه يا صنفي ، تحقيق بايسته و شايسته اي از آن ننموده است .

"  اما سرانجام «‌ جُومَ اُوك »  چه شد :


در ادامه مطلب ببينيد!


برچسب‌ها: تاريخچه شوركا, جُومَ اُوك, تاريخچه شوركــــا, تاريخچه شوركــا, نام قدیم شورکا جـوم اوک
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه ۴ اسفند۱۳۸۹ساعت   توسط مصطفی حسنی شوركايی  |