شـورکـــــا

واحد هاي اندازه گيري مساحت  و وزن


**************************************

1- جريب Jarib‌: هر جريب برابر با يك هكتار يعني ده هزار متر مربع بو ده است به عبارتي ده برابر خييز است .


2- خييز Khaiez يا « خويز Khaviz‌» : برابر يك دهم جريب يعني 1000 متر مربع مي باشد و بيشتر مقياس اندازه گيري شاليزار است .


3- چل Chel  :‌برابر با 1600 متر مربع مي باشد و بيشتر ، مقياسي براي اندازه گيري زمين هاي ديم است .


4- دهي Dahi : يك دهم خييز و برابر با 100 متر مربع است .


5- من Men : كه همان « مَن » مي باشد و برابر با 3 كيلو گرم است .


6 – چارك Charak ‌ : برابر است با 10 سير و هر 4 چارك حدودا برابر است با يك مَن .


7- كيله Kileh : واحدي است براي اندازه گيري وزن برنج و حدودا برابر است با 6 كيلو گرم .


8- خروار Kharvar: اين واحد براي برنج برابر است با 120 كيلوگرم و براي گندم معادل 150 كيلو گرم مي باشد .مونوگرافي شوركا


برچسب‌ها: واحد هاي اندازه گيري مساحت و وزن, واحــد هاي اندازه گيري مساحت و وزن
+ نوشته شده در  شنبه ۲۷ آبان۱۳۹۱ساعت   توسط مصطفی حسنی شوركايی  |